Selvejende dagtilbud

Forældreindflydelse er grundstenen

Det kan for mange være lidt diffust at forstå forskellen mellem et selvejende dagtilbud og et kommunalt dagtilbud, men en af de helt store forskelle er, i hvor høj grad du som forældre har direkte indflydelse på dit barns hverdag.

Hvad er et selvejende dagtilbud

Et selvejende dagtilbud er ofte et mindre dagtilbud, hvor ledelsen indgår som en del af dagligdagen i dagtilbuddet. Det har vi valgt at have ud fra et princip om, at nærvær og nærhed går hånd i hånd.

Organisationen i de selvejende tilbud er bygget således op, at det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for driften ligger hos en dagtilbudbestyrelse. Dagtilbudsbestyrelsen har også kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere, samt sætte de pædagogiske principper for dagtilbuddet.

På det grundlag har bestyrelsen for et selvejende dagtilbud mere vidtrækkende indflydelse end forældrebestyrelserne for de kommunale dagtilbud.

Et selvejende dagtilbud er ikke et privat dagtilbud

Det er værd at bemærke, at et selvejende dagtilbud ikke er det samme som et privatiseret dagtilbud. Hvor det private dagtilbud har som sigte at have et økonomisk overskud, er et selvejende tilbud er en non-profit organisation.

Børnebåndets organisation - en to-strenget bestyrelse

I Børnebåndet har vi valg at organiseret os i en to-strenget bestyrelse. Det betyder, at vi har både en dagtilbudsbestyrelse og en forældrebestyrelse. Herudover har vi i hver af afdelingerne et forældreråd, der er det sociale bindemiddel blandt forældrene i afdelingen.

Forældrebestyrelsen består af 2 repæsentanter fra hver af afdelingerne i dagtilbuddet.

Dagtilbudsbestyrelsen består af to forældrerepæsentanter, et eksternt medlem, en repræsentant for VIA University College samt en repræsentant for Skt. Johannes Sogns menighedsråd.

Dagtilbudsbestyrelsen i Børnebåndet har valgt at uddelegeret ansvaret for den daglige drift, herunder ledelsen af personalet, til en dagtilbudsleder. I Børnebåndet varetages denne opgave af Maiken Grønvall.

Udover dagtilbudslederen har vi i hver afdeling en pædagogisk leder. Vi ser en stor værdi i, at de pædagogiske ledere indgår som en del af det pædagogisk personale på stuerne. På denne måde sikrer vi, at de kender alle børnene og derfor kan tale med forældrene om børnenes dagligdag.

Valg til forældreråd og forældrebestyrelse

Der er valg til forældrebestyrelsen og forældrerådene hvert år i september. Alle forældre, der er interesserede, kan stille op som kandidat til valgene. Det er en spændende opgave at sidde i bestyrelserne og forældrerådene, der giver stor mulighed for indflydelse på det værdigrundlag, der præger og skal udmønte sig i dagtilbuddet.