Velkommen til
Skt. Johannes Sogns Børnehave

Gemt væk fra vejen, trafik og støj ligger Skt. Johannes Sogns Børnehave (i daglig tale Skt. Johannes Børnehave) i en lejlighed. En lille hyggelig børnehave med plads til 30 børn fordelt på de to stuer, Månestuen og Stjernestuen. 

fællesskab, leg og læring

Fællesskab, leg og læring er blot nogle af de ting, der er en del af hverdagen i Skt. Johannes Børnehave. Dagen starter kl 6.30, hvor vi over morgenmaden siger godmorgen til de første børn. I løbet af dagen skaber vi rammerne for forskellige læringsmiljøer med aktiviteter igangsat af børnene og personalet med fokus på leg og læring.

Måltidet er også et pædagogisk redskab

Måltidet fylder en del hos os. Det er ikke blot et spørgsmål om at få noget at spise, men det er også i høj grad et pædagogisk redskab. Vi smager på og taler om månedens grønsag, vi øver os på at vente på tur, at rydde op efter os selv, samt træner de sociale kompetencer, der opstår under måltiden. Økologi er en hjertesag for os, og vi har Guldmærket i økologi, hvilket vil sige, at 90-100% af alt vores mad er økologisk.

Sommerlejr, traditioner og pædagogiske aktiviteter

Året i Skt. Johannes Børnehave udmærker sig ved, at vi har en lang række fastlagte aktiviteter og projektuger. Det er for eksempel cykel-OL, motionsdag, naturgrupper, pædagogiske projekter, temauger, eksempelvis vikinguge, båldage, bedsteforældredag, skov- og busture. Herudover har vi hvert år vores berømte sommerlejr.

Her tager store som små af sted i 3 dage på en sommerlejr sammen med børnehaven, men uden forældrene. Vi hygger os, leger og øver os i at være “store”. Sommerlejr er noget, alle ser frem til. I månederne op til fortæller de, der før har været med, de mindre børn, hvor fantastisk det er, og det er megen stolthed og gå-på-mod alle børnene kommer tilbage fra lejreren.

Miljø og bæredygtighed i børnehøjde

Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling har Børnehaven valgt at have fokus på miljø og bæredygtighed. Vi arbejder med at udvikle børnenes færdigheder og værdier, således at de kan træffe aktive valg i forhold til at leve et mere bæredygtigt liv i overensstemmelse med naturen. Det betyder, at vi blandt andet arbejder med emner såsom “rent vand og sanitet”, “bæredygtig energi”, “ansvarligt forbrug og produktion” og “fattigdom og sult”. I dagligdagen betyder det helt konkret, at vi blandt andet sorterer affald, laver skrald til skulpturer og laver affaldsindsamling til lokalt genbrug.

rundvisning

Børnebåndet tilbyder rundvisning til interesserede forældre. Kontakt pædagogisk leder Vera Kragebæk på telefon 41 85 72 41 for nærmere aftale om rundvisning.

ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag: 6.30 - 17.00

Fredag : 6.30 - 16.30

Du kan som forælder frit vælge mellem en deltidsplads på 30 timer om ugen eller en fuldtidsplads på 52 timer om ugen. 

Skt. Johannes børnehave er en del af det selvejende dagtilbud Børnebåndet, som udover os består af Dr. Alexandrines Børnehave og Børnehaven Lauge Koch.