LEDIG STILLING SOM PÆDAGOG I VORES AFDELING SKT. JOHANNES SOGNS BØRNEHAVE!

Dagtilbuddet Børnebåndet søger pædagog med mulighed for ”Krop og Bevægelse”- vejlederuddannelse.

Vi søger pr. 1 maj 2019 en uddannet pædagog i en 35 timers stilling i vores afdeling Skt. Johannes Sogns Børnehave.

Vi er en del af det selvejende dagtilbud Børnebåndet, der udover os består af Børnehaven Lauge Koch og Dr. Alexandrines Børnehave.

Vi er en velfungerende børnehave med plads og normering til 30 børn i alderen 2,6- 6 år. Børnegruppen er fordelt på to aldersintegrerede grupper: Stjernestuen og Månestuen.

Vores hverdag består primært af planlagte pædagogiske aktiviteter, hvor vi arbejder med børnenes trivsel, udvikling og læring. Vi prioriterer samtidig, at børnene kan lege, være spontane og have indflydelse på, hvad der skal ske. Vi lægger stor vægt på, at det enkelte barn føler sig som en del af fællesskabet. Vi prioriterer det understøttende arbejde med børnenes sociale relationer, børnenes motorik, udeliv og sund kost. Vores kerneværdi er: ”udvikling af mennesker med forskellighed”.

En gang om året har vi tradition for at tage på sommerlejr med alle børn i 3 dage. Andre af vores traditioner er sommerfest for alle forældre og søskende, cirkusforestilling, bedsteforældredag og meget mere.

Vi arbejder kontinuerligt med at skabe læringsmiljøer, hvor der er læring gennem hele dagen, og hvor vi har fokus på, at børnene har størst muligt udbytte af de aktiviteter og det samspil, som vi tilbyder dem.

Vi søger en pædagog som:

er faglig velfunderet og kan bidrage til udviklingen af læringsmiljøer i vores hus og dagtilbuddet
er motiveret til arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber og Den styrkede Læreplan
er motiveret for pædagogisk planlægning og vil bidrage til at skabe trivsel, udvikling og læring for børn, forældre og kollegaer
har øje for både det enkelte barn og fællesskabet
er nærværende, anerkendende og inkluderende i mødet med børnene, og har en positiv tilgang til forældresamarbejdet
er interesseret i ”Krop og bevægelses” vejlederuddannelsen

Som person er du:

 • ansvarlig, fleksibel og robust og kan agere i en hverdag, der nogle gange bliver anderledes end planlagt.

 • fleksibel i forhold til skiftende arbejdstider

 • du har lyst til at være en del af en mindre børnehave og det ansvar, der følger med ift. arbejdsmiljø og har ansvar for fællesskabet

 • en synlig og tydelig voksen i forhold til børn, forældre og kolleger
  motiveret i at skabe gode rammer for den studerendes læring og udvikling i rollen som praktikvejleder

 • motiveret i videreudvikling både fagligt og personligt

Du har flair for det faglige sprog, både mundtligt og skriftligt

Vi kan tilbyde dig:

 • Glade og forventningsfulde børn, forældre og kollegaer

 • En børnehave og dagtilbud i spændende udvikling med alsidige opgaver og udviklingsmuligheder

 • En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at have medindflydelse og sætte dit præg

 • En arbejdsplads med høj faglighed og fokus på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer.

 • Et fagligt miljø, hvor der reflekteres over pædagogisk praksis

 • En arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden og kan grine sammen

I Skt. Johannes Sogns Børnehave bliver du en del af et unikt fællesskab, hvor samskabelse og solidaritet er nøgleord for samarbejdet, både mellem voksne og mellem børn. Vi bruger vores egne og børnenes forskelligheder som ressourcer for fællesskabet, hvor alle bidrager med noget unikt og værdifuldt. Vi går op i at være gode forbilleder for børnene og give dem viden og læring om at tage ansvar for en bæredygtig fremtid.

_________________________________________________________________________

Eksamensbevis og eventuelle udtalelser bedes vedlagt ansøgningen som sendes til: krpr@aarhus.dk

Ønsker du yderligere oplysninger vedr. stillingen, kontakt pædagogisk leder Vera Kragebæk tlf. nr. 4185 7241 eller via mail krpr@aarhus.dk

Besøg i institutionen kan efter forudgående aftale med Vera Kragebæk finde sted onsdag d. 3. april i tidsrummet kl. 12-14

Ansøgningsfrist: fredag d. 5. april kl.12.00

Ansøgningen skal sendes til: krpr@aarhus.dk

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 11. april fra kl. 14.00

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

For mere information om dagtilbuddet og afdelingen Skt. Johannes Sogns Børnehave besøg vores hjemmeside på www.boernebaanet.dk