Hvem er vi

Børnebåndet er en sammenslutning af tre selvejende dagtilbud, to er beliggende på skønne Trøjborg i henholdsvis en gammel hyggelig villa og en gemt bort i en lejlighed, væk fra trafik og støj, hvor den har haft til huse i mere end 50 år. Den sidste og største af børnehaver er beliggende i Møllevangen i et hyggeligt hus med en stor legeplads.

Et selvejende dagtilbud

Børnebåndet er et selvejende dagtilbud, hvilket vil sige, at vi som øverste ledelse har en dagtilbudsbestyrelse. Denne er ansvarlig for alt drift, budgetter, men også de pædagogiske principper, som vi ønsker, skal udleves i børnehaven. Dagtilbudsbestyrelsen skal som de kommunale dagtilbud følge de politiske beslutninger, men kan ellers træffe beslutninger ud fra vores værdier og de retningslinjer, vi har formuleret.

En to-strenget bestyrelse

Børnebåndet har valgt en to-strenget bestyrelsesmodel. Det betyder, at vi har valgt, at der skal være en forældrebestyrelse og en dagtilbudsbestyrelse.

Forældrebestyrelsen består af to repræsentanter fra hver af afdelingerne. Disse bliver årligt valgt på generalforsamlingen.

Dagtilbudsbestyrelsen består af to forældrerepræsentanter, et eksternt medlem, en repræsentant for VIA University College samt en repræsentant for Skt. Johannes sogns menighed.

Forældreindflydelse i dagtilbuddet

I kraft af det nærdemokrati som dagtilbudsbestyrelsen er, er det også muligt for enhver forældre at gøre sin indflydelse gældende i børnehaven. Man har mulighed for at få sit forslag behandlet i forældrebestyrelse, som kan tage det med videre til dagtilbudsbestyrelsen.

“Vi er glade for, at dagtilbuddet er selvejende, så vi som forældre bliver taget mere med på råd i forhold til, hvordan børnehaven fungerer og oplever at have indflydelse, hvis vi ønsker det.”
Anne, forælder i Børnhaven Lauge Koch

Udvikling gennem bred dannelse

En af de ting der kendetegner et selvejende dagtilbud er, at forældrene og personalet er meget engagerede i hverdagen i børnehaven. Der er et fælles ønske om at skabe de bedste vilkår for børnene, og det mener vi bedst gøres i et tæt samarbejde personale, leder og forældre imellem. Vi ønsker ikke blot “at passe” børnene, men derimod at udvikle dem og gøre dem robuste gennem en bred dannelse.

Hvis du vil vide mere om, hvad et selvejende dagtilbud er og tilbyder, kan du læse videre her.