Åbne og selvstændige børn

I Børnebåndet har vi nogle helt klare værdier, som vi udlever i alt det, vi gør. Vi har dem altid i baghovedet, når vi skaber rammerne for børnenes hverdag. Vores mission er, at vi ønsker at:

UDVIKLE BØRNENE TIL ÅBNE OG SELVSTÆNDIGE MENNESKER, DER HAR FORSTÅELSE FOR OG ACCEPT AF ANDRES FORSKELLIGHEDER

Dagtilbuddets fundament for at opnå dette er omsorg, tryghed, tillid og selvstændighed. Vi ønsker en børnehave, hvor både børn og personale er aktive og drevet af nysgerrighed, idérigdom og kreativitet, både mentalt og fysisk. Hvor der er højt til loftet og plads til, at ting kan lade sig gøre.

Ovenpå vores fundament bygger vi elementerne, der skaber trivsel, udvikling, læring og dannelse.