Derfor skal du vælge Dr. Alexandrines Børnehave

  • Det er en hyggelig børnhave med stor legeplads

  • Vi har en høj faglighed i personalegruppen

  • Vi har et målrettet skoleforløb for de ældste børn

  • Vi har fokus på fællesskab og mangfoldighed

  • Vi har fuldkostordning med 90-100% økologisk mad

I Dr. Alexandrines Børnehave har vi vores fokus på en bred dannelse. Vi er er en børnehave med høj faglighed, og vi engagerer os i børnenes trivsel, udvikling, læring og leg.

Vi valgte børnehaven, fordi vi har hørt fra alle,
der har haft børn her, at der er et godt og trygt miljø.”
Kari, mor til Ea

Vi prioriterer, at dit barn får mange gode oplevelser med andre børn og engagerede voksne i børnehaven. Her kan dit barn blive klogere på, hvem det selv er, så det kan udvikle sig til et åbent og selvstændigt menneske, der gør sig klar til næste fase i livet – skolen.

En del af et fællesskab

Vores børnehave er også et sted, hvor dit barn vil lære at være en del af et fællesskab. Her kan barnet lære om betydningen af et fællesskab, finde sin plads i fællesskabet og blive klogere på den mangfoldighed, der er i et fællesskab.

Selvejende dagtilbud

I og med at vi er et selvejende dagtilbud, har du som forældre en langt større indflydelse på dit barns hverdag end ved et kommunalt tilbud. Vi er organiseret med en dagtilbudsbestyrelse som øverste organ, der med forældrerepræsentanter træffer beslutninger i øjenhøjde med forældrenes ønsker og behov. Det er muligt at engagere sig på både afdelingsniveau i forældrerådene og på dagtilbudsniveau i forældrebestyrelsen og dagtilbudsbestyrelsen.