Børnhaven Lauge Koch

Børnehaven Lauge Koch er beliggende i en stor hyggelig villa i Risvangen. Børnehaven holder til i stueetagen og kælderen og har en dejlig stor naturlegeplads lige uden for døren.

Skoven som legeplads

Børnehaven ligger kun et stenkast fra Riis Skov, og det er derfor oplagt, at vi også bruger den og stranden som vores legeplads. Vi tager også sammen med de andre afdelinger, Dr. Alexandrines børnehave og Skt. Johannes Sogns Børnehave, til fælles båldag på Ferdinandsplads, hvor vi leger og laver mad over bål.

dagens gang

Dagen starter kl. 6.30, hvor vi siger godmorgen til de første børn over morgenmaden. Kl. 9.00 begynder vi på aldersopdelte aktiviteter, hvor vi starter med en fællessamling. Her taler vi om, hvad vi skal lave i løbet dagen, og hvem der skal hvad. Nogle af de ting vi laver er at tage ud af huset på en tur, vi laver forskellige projekter og lege, der er igangsat af personalet eller hvor børnene vælger, hvad der skal ske. Ved frokosttid samles vi alle igen i vores spisegrupper, hvor vi spiser økologisk mad lavet af vores eget uddannede personale. Efter frokost er vi på legepladsen, hvor vi laver spændende lege og aktiviteter, der er igangsat af enten børnene eller personalet. Kl. 14.00 er der igen en kort fællessamling, hvor børnene selv får lov til at vælge, hvor de vil lege, det kan for eksempel være i værksted, eller de kan lave motoriske lege eller lignende.

“Vi er meget glade for at den struktur der er kommet hver dag med opdeling af børn i grupper og faste og skiftende aktiviteter. Det giver ro og tryghed for vores barn til at udvikle sig og knytte venskaber og gode relationer til de voksne.”
Anne, mor til Karl-Kristian

AKTIVITETSGRUPPER OG aktivitetsforløb

Vi har i børnehaven valgt at inddele året i forskellige projektuger og aktiviteter i hverdagen. Vi har i Børnehaven Lauge Koch valgt at dele året ind i en lang række fastlagte aktiviteter og aktivitetsforløb. Hver fredag har vi for eksempel et forløb med bålmad, som vi kalder fra jord til bord. Vi høster og samler selv vores mad fra enten skoven eller vores naturlegeplads.

Udover vores aktivitetsforløb og faste aktiviteter deltager vi sammen med vores to andre afdelinger, Skt. Johannes Sogns Børnehave og Dr. Alexandrines børnehave, i en række fælles aktiviteter. Vi tager på busture samt udflugter til for eksempel Gl. Ejstrup, DOKK1 eller andre kulturelle tilbud.

Børnehaven er normeret til 30 børn i alderen 2,11-6 år

rundvisning

Børnebåndet tilbyder rundvisning til interesserede forældre. Kontakt pædagogisk leder Brit Loft Rasmussen på telefon 41 85 74 89 for nærmere aftale om rundvisning.

ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag: 6.30 - 17.00

Fredag : 6.30 - 16.30

Du kan som forælder frit vælge mellem en deltidsplads på 30 timer om ugen eller en fuldtidsplads på 52 timer om ugen.

Børnehaven Lauge Koch er en del af det selvejende dagtilbud Børnebåndet, som udover os består af Dr. Alexandrine børnehave og Skt. Johannes Sogns børnehave.