Derfor skal du vælge os

  • Det er en lille børnehave med 30 børn

  • Børnehaven ligger tæt på skoven og stranden

  • Vi har et målrettet skoleforløb for de ældste børn

  • Vi har et tæt samarbejde med forældrene

  • Vi tillægger nærhed og nærvær stor værdi

  • Vi har fuldkostordning med 90-100% økologisk mad

Børnehaven Lauge Koch er en lille børnehave, hvor alle kender alle. I kraft af at vi er så lille en børnehave, er der meget kort fra forældre og barn til personalet og ledelsen. Det er vigtigt for os, at alle kender alle og har et forhold til og forståelse af hinanden. I den fysiske nærhed finder vi også nærværet i hverdagen.

Der er en afslappet stemning, der er altid tid til en snak om, hvordan dagen har været for dit barn eller hvis der er udfordringer, du ønsker sparring på.

“Jeg søgte efter lille børnehus, da det kan være en stor omvæltning at komme fra dagpleje til stor ny institution - efter et besøg i huset var vi slet ikke tvivl om, at vi ville sige ja.”
Anne-Mette, mor til Johanne

Fællesskab og omsorg

Børnene har indbydes et helt unikt forhold, hvor de har et fællesskab og omsorg for hinanden på tværs af alder og køn. Forholdet bliver i hverdagen styrket af en blanding af aldersopdelte aktiviteter og aktiviteter i små grupper på tværs af alder. Vores fokus er, at Lauge Koch skal være et godt sted at være barn, og børnene skal have medbestemmelse.

Det er ikke blot børnene imellem, vi har et stærk bånd. Vi tillægger det en stor værdi, at forældrene kender børnene og de øvrige forældre. Vi hilser pænt på børn og voksne, når vi kommer i børnehaven, og mange forældre har også mere personlige forhold til hinanden gennem børnenes legeaftaler. Som forældre i Børnehaven Lauge Koch vil du også opleve, at du vil blive inviteret til forskellige forældrearrangementer såsom fællesspisning og arbejdsdag.

En del af det selvejende dagtilbud Børnebåndet

I og med at vi er et selvejende dagtilbud har du som forældre en langt større indflydelse på dit barns hverdag end ved et kommunalt tilbud. Børnebåndet er organiseret med en dagtilbudsbestyrelse som øverste organ. Dagtilbudsbestyrelsen træffer beslutninger i øjenhøjde med forældrenes ønsker og behov. Det er muligt at engagere sig på både afdelingsniveau i forældrerådene og på dagtilbudsniveau i forældrebestyrelsen og dagtilbudsbestyrelsen.