Derfor skal du vælge
Skt. Johannes Sogns Børnehave

  • Det er en lille børnehave med nærvær

  • Ambitiøst og faglig dygtigt personale

  • Engageret forældregruppe

  • Tre-dags sommerlejr for hele børnehaven

  • Vi har et målrettet læringsforløb for alle aldersgrupper

  • Vi har blandt andet fokus på relationer, motorik, musik og sprog

  • Vi har fuldkostordning med 90-100% økologisk mad

  • Der er mulighed for tidlig børnehavestart fra 2,6 år

Skt. Johannes Sogns Børnehave er en lille børnehave, hvor alle kender alle. I kraft af at vi er så lille en børnehave, er der meget kort fra forældre og barn til personalet og ledelsen. Det er vigtigt for os, at alle kender alle og har et forhold til og forståelse af hinanden. I den fysiske nærhed finder vi også nærværet i hverdagen.

sommerlejr for alle

Nærheden finder vi også, når vi hvert år tager på sommerlejr. Her tager alle børnene fra de helt små til de store af sted uden deres forældre. Her leger vi, hygger os og og laver forskellige pædagogiske aktiviteter. Sommerlejren betyder virkelig meget for børnene, der taler om den i flere måneder i forvejen, og alle kommer hjem som stolte børn med langt mere tro på egen kunnen.

“Personalet her GIDER virkelig børnene - i det helt nære i hverdagen, hvor de lærer børnene at mærke sig selv, blandt andet ved at lytte til klassisk musik og dyrke yoga, men også i det større perspektiv, hvor de hvert år arrangerer lejrtur med to overnatninger for børnene. Det synes jeg simpelthen er så flot!”

Lærke, mor til Lilje

leg og børneperspektiv

Vi har stor fokus på den brede dannelse. Det sikrer vi os ved, at vores personale løbende videreuddanner sig. Vi arbejder ud fra børnenes perspektiv, hvor personalet til enhver tid sikrer, at børnene er involveret og medbestemmende. Fokus er, at børnene lærer at respektere hinanden og at de udvikler deres fantasi og kreativitet. Vi arbejder for at møde børnene, der hvor de er, i deres udvikling, eksempelvis ved at lære at tage ansvar for sig selv og fællesskabet. Derfor har vi både aldersopdelte aktiviteter og aktiviteter på tværs af alder baseret på de udfordringer og styrker børnene har.

Skoleklar

I vores storbørnsgruppe har vi et målrettet forløb for de ældste af børnene. Her øver vi os endnu mere på de kompetencer, man skal kunne i skolen. Vi øver selvstændighed, sociale kompetencer og arbejder med bogstaver og tal gennem leg.

Mulighed for tidlig start i børnehaven

Som en af de få børnhaver i Aarhus Kommune kan dit barn starte allerede som 2,6 år. Vi tilbyder altså, at dit barn kan starte i børnehaven 5 måneder tidligere end det “normale” starttidspunkt. Vi ser dette som en stor fordel, da det er muligt for søskende at følges i samme institution. En anden fordel, vi oplever for tilflyttere, er, at ved at barnet ikke først skal starte i vuggestue og derefter starte i børnehaven, undgår man at skulle have flere institutionsskift inden for kort tid.

En del af det selvejende dagtilbud Børnebåndet

I og med at vi er et selvejende dagtilbud har du som forældre en langt større indflydelse på dit barns hverdag end ved et kommunalt tilbud. Vi er organiseret med en dagtilbudsbestyrelse som øverste organ. Bestyrelsen er ansvarlig for at træffe beslutninger i øjenhøjde med forældrenes ønsker og behov. Det er muligt at engagere sig på både afdelingsniveau i forældrerådene og på dagtilbudsniveau i forældrebestyrelsen og dagtilbudsbestyrelsen.